Du är här:Start > Kontakt > Be för mig

 

Hur är det med ditt personliga andaktsliv ?

Våga stanna upp och bli stilla. Koncentrera dig på Jesus!

Ha en fast bönetid, med rutin och regelbundenhet.

Läs gärna ett sammanhang ur Bibeln. Ex. evangelierna. Observera. Tolka. Tillämpa.

Be i olika former: TTÅF: Tillbedjan, tacksägelse, åkallan och förbön.

Ta lite tid att föra dagboksanteckningar. Det hjälper dig att stärkt gå vidare i din tro.

”Bön är att vandra tillsammans med Gud” Clemens av Alexandria

 

/Christer Zethson

 

Ingenting är omöjligt för Gud!