Du är här:Start > Kontakt > Be för mig

BÖN är

Behov – Överlämnande - Närhet

Behov

Vi är behovets barn. Vi har behov på olika sätt. Det handlar om hjärtats djupa längtan och

nöd. Bön och hjälplöshet är oskiljaktiga. Bön är för vår hjälp och välgång. Den

som söker han finner. Den vanligaste formen för bön är nog när vi ropar till honom. ”ropa till mig på nödens dag, så skall jag rädda dig, och du skall ära mig”. Ps. 50:15

Gud månar om oss. Mellan vår maktlöshet och Guds allmakt utgör bönen det saliga

föreningsbandet. Bön öppnar Guds skattkammare.

Överlämnande

Bönen handlar om att få lämna över allt till Honom som vet och förstår allt.

Kategorisera dina behov. Lämna över de stora behoven, relationsproblem, fysiska/materiella

behov. Andliga behov. Karaktärsbrister.

Bön handlar inte främst om ”att avsätta tid” utan har i högsta grad med hjärtat att göra.

Låt all din bön hellre vara ”hjärta utan bön ” än ”ord utan hjärta”.

Ett hjärta som är berört av Gud leder alltid till ett Gudstillvänt liv.

Bekännelse tillhör den andliga friskvården. Gå igenom dagen som gått.

Var det något som bedrövade Herren? Lägg det under Jesu blod.

Bön är inte en slags religiös terapi, utan en kraftfaktor som påverkar både oss och våra

förhållanden.

Förbönens gåva är rik. Den sätter Gud i centrum och den tillåter beroende. Den tydliggör

Guds omsorg och ger människan ett hopp. Då vi överlämnar en människa till Gud lämnar vi

henne in i Guds möjligheter.

Närhet

Bön är att få komma nära Gud, då först stillas vår längtan.

Gud längtar efter vår närhet och gemenskap. Det primära syftet med bön är att vara tillsammans

med Gud och glädjas över Hans närvaro.

Bön är att samtala med Gud. Låt oss inte bara prata på, utan lyssna och ge Gud tid att

säga sitt.

Den mest bortglömda formen av bön är nog tacksägelse. Tänk på hur du välsignats på olika områden: Andligen, I olika relationer. Materiellt.

Den form av bön som ger ära till Gud är lovprisning. Välj ut ett av Guds

karaktärsdrag. Be utifrån en psaltarpsalm. Ps. 100.

Se det heliga omkring dig. Förundran och fascination är tillbedjans väsen.

Historiens väckelser uppstod genom bön och det som bär upp Guds verk och håller det

levande är bön. Bönen är en tjänst. De första kristna levde i denna tillgång.

· Bönen förberedde lärjungarnas hjärtan för Andens mottagande.

· Bönen förberedde dem för angrepp mot synden.

· Bönen är grunden till sammanhållning och gemenskap.

· Bönen är vapnet och det övernaturliga medlet i svårigheter.

· Bönen är den enda teologiska doktrin som Jesus gav sina lärjungar.

Vi inbjuds till att praktisera och leva ett spännande äventyr i trons värld.

Det största i livet är att lära känna Gud och koncentrera hela vår varelse på Guds närvaro.

Han vill vara vårt ”livscentrum” och inte en sektor i vårt liv.

 

Hur är det med ditt personliga andaktsliv?