Du är här:Start > Kontakt > Ge en gåva

 

"Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång. Ty Gud älskar en glad givare." 2 Kor 9:7

Plusgiro 123 809-6

Bankgiro 5089-0227