Omvändelse är en kontinuerlig vandring som bygger på att Gud gör vårt samvete påmint om vårt behov av bättring och omvändelse för att med tiden bli mer lika honom.
Ingen kommer nära Gud utan omvändelse.

Att vända om handlar om att  inse sina fel, välja att bekänna dem och börja vandra en ny väg med Gud.