Du säger… Gud säger…

 

”Det är omöjligt                ”Allting är möjligt”                    Luk 18:27

 

”Jag är trött”                      ”Jag vill ge dig vila”                 Matt 11:28-30

 

”Ingen älskar mig”            ”Jag älskar Dig”                        Joh 3:16, Joh 3:34

 

”Jag orkar inte mer”          ”Min nåd är dig nog”               2 Kor 12:9, Ps 91:15

 

”Jag kan inte förstå detta”   ”Jag skall visa dig vägen”      Ords 3:5-6

 

 

 

 

”Jag förmår inte”                   ”Jag förmår”                             2 Kor 9:8

 

”Det är inte värt det”       ” Det kommer att vara värt det”        Rom 8:28

 

”Jag kan inte förlåta mig själv”      ”Jag förlåter dig”           1 Joh 1:9, Rom 8:1

 

”Jag är rädd”                  ”Jag har inte gett dig en ande av fruktan”        2 Tim 1:7

 

 

 

 

”Jag är alltid orolig och bekymrad”  ”Kasta alla bekymmer på mig”   1 Pet 5:7   

          

”Jag är inte smart nog”               ”Jag ger dig visdom”                     1 Kor 1:30

 

”Jag känner mig alldeles ensam” ”Jag ska aldrig överge eller lämna dig”    Hebr 13:5

 

”Jag kan inte klara mig”              ”Jag ska fylla alla dina behov”       Fil 4:19