Du är här:Start > Det här är vi > Vår tro

Vi tror på en verklig Gud

 

Vi tror…

att Gud är alltings skapare.
att människan är skapad att vara lik Gud,
att Gud lagt evigheten i människornas hjärtan och att människan har ett speciellt ansvar att förvalta jordens resurser.

att Jesus är Guds son och att han genom sin död och uppståndelse gjort det möjligt för människan att ha en personlig relation med Gud.

att den heliga Anden ger liv och kraft så vi människor kan leva i tjänst för varandra och skapelsen.

 


Vi är skapade för gemenskap med Gud

Gud skapade jorden och människan för att han ville. Han ville dela sin kärlek med någon annan. Vi är alltså skapade för gemenskap med Gud...

Jesus är enda vägen till Gud

Jesus kom för att ge liv, liv i överflöd. Han var helt människa och helt Gud och genom sitt liv visade han vem Gud är....

Bibeln är Guds ord

Bibeln innehåller texter som berättar om vad Gud har gjort genom historien. I Bibeln kan vi se vem Gud är och vad hans vilja är...