Du är här:Start > Det här är vi > Vår tro

 

  • Vi tror på Gud Fadern som världens skapare och uppehållare. Vi tror att Han har skapat himmel och jord och att Han kan uppenbara sig genom det skapade men inte att han är ett med det skapade. Därför vill vi bara tillbe Honom och inte det skapade.

    Vi tror på Jesus Kristus som varande Guds Son. Vi tror att Han var avlad av den Helige Ande och född av jungfru Maria. Vi tror att Han dog för våra synders skull men också att Han uppstod på den tredje dagen. Därför tror vi att Han lever idag och att han är den enda vägen till Gud. Vi tror att det bara är genom tron på Honom som vi kan bli frälsta och få gemenskap med Gud. Vi tror att Jesus, efter fullbordat verk, for upp till himmelen och att Han idag sitter på Gud Faderns högra sida. Men vi tror också att Han snart skall komma igen för att döma levande och döda.

  • Vi tror på den Helige Ande som den tredje personen i gudomen. Vi tror att Han är utsänd ifrån Fadern till att vara vår personlige Hjälpare. Vi tror att Han ger oss kraften till att vittna om Jesus, i ord och gärning. Vi tror att vi i Hans väldiga kraft ska få fullborda missionsuppdraget.

  • Vi delar alltså den klassiska kristna tron på en treenig Gud. Vi tror på en personlig Gud. Vi tror att vi genom frälsningens under kan få börja leva ett liv i relation till denne personlige Gud.

  • Vi tror på hela Bibeln som varande Guds Ord. Vi tror att varje bok i Skriften är inspirerad av Gud och skrevs ner genom människor som var drivna av den Helige Ande. Vi tror på allt som lagen säger och allt som står skrivet hos profeterna. Vi tror på den lära som apostlarna överlåtit till oss. Därför tror vi att Guds Ord måste vara det yttersta rättesnöret för vår lära och våra liv. Vi tror att Guds Ord kan vägleda oss och utrusta oss för tjänst.

  • Vi tror på Guds rike. Vi tror att det Riket uppenbarades i och genom Jesus Kristus. Vi tror på den dubbla utgången med en himmel och ett helvete. Vi tror att det bara är genom att sätta tro till Jesus som vi kan räddas från att gå evigt förlorade. Vi tror att det eviga livet tänds i vår ande i det ögonblick då vi tar emot frälsningens gåva, av nåd genom tro på Jesus Kristus. Vi tror på att himmelriket, Guds rike, i sin fullhet, bryter in i samband med Jesu återkomst. Vi ser fram emot den dag när Guds rike slutgiltigt uppenbarats och ondskan slutgiltigt förintats. Men vi tror att det riket, på grund av Jesu försoningsverk och förmedlat genom den helige Ande, redan här och nu kan manifestera sig som en försmak av det kommande rikets fullhet. Därför vill vi uthålligt verka för och bedja : "Tillkomme Ditt Rike!"