Karenska gudstjänster firas varje söndag kl.09.00.